Poznaj siebie lepiej z:

FRIS® nie zajmuje się osobowością, temperamentem, inteligencją, kompetencjami, czy wiedzą, lecz sposobem myślenia człowieka.

fris-logo-p

FRIS®

FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY.

To cztery struktury poznawcze, które służą do opisu stylów myślenia i stylów działania. Styl myślenia wskazuje na najsprawniejsze mechanizmy Twojego umysłu. Wynika on ze stałych preferencji w zakresie sposobu percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwiązywania problemów.  

Styl myślenia wskazuje na to, czemu jest nadawany największy priorytet, a także które procesy umysłowe przebiegają najsprawniej. To spontaniczny sposób reagowania i podejmowania decyzji, który ujawnia się szczególnie w nowych dla człowieka sytuacjach, kiedy nie ma jeszcze żadnych doświadczeń ani gotowych rozwiązań.

Styl działania wynika ze Stylu Myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw i określa sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny/skuteczna. 

Korzyści z FRIS®

Dzięki wiedzy o swoim naturalnym Stylu Myślenia i Stylu Działania możesz:

Zastosowanie FRIS®

W coachingu

W relacjach

W zespołach

Zamów analizę

W przypadku pytań lub jeśli chciałbyś zamówić FRIS® raport zespołowy lub FRIS® dla organizacji pozarządowych skontaktuj się ze mną pod numerem tel: 512152386 lub korzystając z formularza obok

FRIS® dla zespołów

Znajomość stylu myślenia wpływa na takie obszary pracy zespołu jak:

Efektywność

Styl Myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa satysfakcja z pracy łączy się z jej najwyższą efektywnością.

Współpraca

Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga im lepiej komunikować się ze sobą i łatwiej zapobiegać konfliktom.

Potencjał

Poznanie różnorodności i specyfiki Stylów Myślenia poszczególnych osób pomaga osiągnięciu efektu synergii. 

Dopasowanie

Narzędzie „Proces FRIS” ułatwia dopasowywanie do projektów i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach.

FRIS® dla szkół

FRIS® w szkole wspiera proces nauczania i wychowania poprzez:

 • Akceptacja różnorodności  Stylów Myślenia
 • Rozładowanie napięć w komunikacji wewnątrz klasy
 • Podwyższenie efektywności działań
 • Otwarcie na nowe działania w oparciu o swoje atuty
 • Podwyższenie własnej wartości
 • Praca nad swoimi ‘deficytami’
 • Dla nauczyciela-‘nowe spojrzenie’ na klasę i jej wielobarwność, szczególnie w kontekście dobierania technik pracy dla poszczególnych uczniów

 

FRIS® pokazuje, że:

 • wymagania względem ucznia są powiązane ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela 
 • metody pracy nauczyciela są powiązane z jego Stylem Myślenia i Stylem Działania
 • nauczyciele różnych przedmiotów mają różne Style Myślenia
 • uczniowie o pewnych Stylach Myślenia są uważani za bardziej predysponowanych do sukcesów edukacyjnych 
 • wizja idealnego nauczyciela ma powiązanie z własnym Stylem Myślenia
 • zadowolenie z pracy ma związek z profilem Stylu Myślenia nauczyciela

Co otrzymujesz, gdy decydujesz się na wykonanie badania narzędziem FRIS®

(kliknij by rozwinąć)

Najważniejsze narzędzie FRIS – diagnozuje Styl Myślenia oraz Styl Działania, opisuje naturalne predyspozycje oraz udziela wskazówek w jakich działaniach dana osoba się sprawdza, jak może najskuteczniej podchodzić do rozwiązywania problemów i jak powinna najlepiej komunikować się z osobami o tym samym lub innych Stylach Myślenia.

Kilkunastostronicowy raport zawiera wskazówki na jakim etapie przedsięwzięcia – w oparciu o Proces FRIS® – można najlepiej wykorzystać swoje silne strony oraz jakiego typu aktywności zawodowe mogą być wykonywane najbardziej efektywnie. W jego treści znajdują się również informacje o tym jak odpowiadały i jakie miały preferencje inne osoby o tym samym Stylu Myślenia.

Sesję Analizy Indywidualnej on-line na platformie ZOOM, której celem jest szczegółowa analiza Twojego profilu: naturalnych predyspozycji, talentów i mocnych stron i sytuacji stworzonych właśnie dla Ciebie. 

Sesja indywidualna pomoże Ci w ustaleniu jakie działania możesz podjąć, by stać się najlepszą wersją siebie samego. 

Prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS od zainicjowania do wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. W raporcie zawarte są czynniki wpływające na współpracę i wskazówki dotyczące komunikacji.

Raport zawiera analizę, która pokazuje w jaki sposób poszczególni członkowie zespołu:

● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,

● zdobywają i interpretują informacje,

● dokonują wyboru i podejmują decyzje,

● włączają innych we własne działania,

● określają i wyrażają swoje stanowisko,

● działają w obliczu problemów.

Jeżeli chciałbyś, aby Organizacja Pożytku Publicznego skorzystała z narzędzia FRIS® to skontaktuj się ze mną i opowiem Ci o inicjatywie FRIS®POMAGA w ramach których organizacje charytatywne mogą skorzystać z FRIS® na preferencyjnych warunkach.

Porozmawiajmy

Zapraszam do kontaktu jeśli masz pytania, możesz też od razu zamówić swoją analizę FRIS®